Chia sẻ

Tre Làng

BÓ TAY VỚI ÔNG TIẾN SĨ VỚI Ý TƯỞNG "LUẬT HÓA" CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN Cuteo@ Chuyện tuyển nhân viên hay tuyển vị trí lãnh đạo không lạ. Có câu chuyện thế này:  Tuyển 6 nhân viên nam, tuổi từ 20-28. Làm...

TEO KẶC

TEO KẶC Khoai@ Đọc bài này lại nhớ đến câu chuyện của anh bạn ở Gia Lai.  Đại khái, dân ta vì nhiều lý do, chỉ nhìn thấy mối lợi trước mắt ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog