Chia sẻ

Tre Làng

SỰ ĐỐN MẠT CỦA MỘT PHÓNG VIÊN Khoai@ Bệnh viện đã trả về, biết vợ mình không thể cứu được, gã lưu manh lập mưu, gài bẫy để làm tiền ông bác sĩ tội nghiệp. Nhưng kẻ...
LẠI NGƯỜI MẪU, DIỄN VIÊN BỊ BẮT DO MỐI GIỚI BÁN DÂM Nhiều người mẫu, diễn viên bị bắt do môi giới mại dâm (NLĐO) - Một số người mẫu tự do, diễn viên điện ảnh, người đào...
BÁO CHÍ THẾ GIỚI ĐỒNG LOẠT LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG Báo chí thế giới đồng loạt lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông Dân trí Trong những ngày qua, báo chí Mỹ và châu Âu đã đồng loạt...
BỘ CÔNG AN KỶ LUẬT BA CÁN BỘ ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG Bộ Công an kỷ luật ba cán bộ để xảy ra tham nhũng (VTC News) – Trong qúy 1/2015, Bộ Công an đã kỷ luật 3 cán bộ trong ngành do đ...
TS NGUYỄN CÔNG HUÂN XUYÊN TẠC THÔ THIỂN: CỰU TBT LÊ KHẢ PHIÊU TUYÊN BỐ ĐẢNG CỘNG SẢN HẾT THỜI RỒI ! TS Nguyễn Công Huân xuyên tạc thô thiển: Cựu TBT Lê Khả Phiêu tuyên bố ĐCS hết thời rồi! Nguyễn Công Huân có nickname là tqvn2004, si...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog