Chia sẻ

Tre Làng

KHAI TRỪ VÀ THU HỒI THẺ HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM CỦA 6 NHÀ BÁO Khoai@ Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành các quyết định khai trừ và thu hội thẻ hội viên của 5 trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp ...
Đạo văn của vợ và nhiều người, TS Nguyễn Xuân Diện bị nhiều nhà khoa học vạch mặt Bài chép về từ trang FB  Nguyễn Phúc Anh ĐẠO VĂN CỦA VỢ VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC - TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN DIỆN BỊ CÁC NHÀ KHOA HỌC Ở VIỆN NGHIÊN ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog