Chia sẻ

Tre Làng

Nhiếp ảnh gia Na Sơn cũng nên ứng xử có văn hóa Khoai@ Bức ảnh đang gây tranh cãi thời gian qua Hôm trước Tre Làng post bài "Thợ ảnh và bản quyền" nói về vụ Thư viện ...
BẠO LOẠN KHỦNG KHIẾP TẠI QUÝ CHÂU TRUNG QUỐC Hàng ngàn cảnh sát với may bay, xe bọc thép dẹp loạn ở quý Châu, Trung Quốc Suốt từ ngày 11/10 đến nay, ở tỉnh Quý Châu- Trung Quốc...
RẬN VỚI CHIÊU TRÒ "KHÔNG BÁN NƯỚC" Khoai@ Tâm địa và hành động với ý đồ đen tối với dân tộc thì không thể được người dân chấp nhận và ủng hộ, ngoại trừ đám mèo mả gà đồ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog