Chia sẻ

Tre Làng

Pín: ANH CỬ NHÂN VÀ TẤM BIỂN XIN VIỆC Anh cử nhân và tấm biển xin việc. Lại phải cho ý kiến chỉ đạo, thân giáo sư thì ko thể câm nín trước những hiện tượng xã hội đc, qu...
NGÔ BẢO CHÂU ĐÃ LÀM GÌ VỚI 650 TỶ Ở VIỆN TOÁN CAO CẤP? Ong Bắp Cày Chị luôn yêu quý những tài năng của đất nước, trong số những tài năng ấy, phải kể đến Ngô Bảo Châu. Chị đã từng khóc tu h...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog