Chia sẻ

Tre Làng

VIDEO TỐ CÁO BÁO TIỀN PHONG ĐƯA TIN SAI SỰ THẬT VỀ "CÁ CHẾT XẾP LỚP DƯỚI ĐÁY BIỂN QUẢNG BÌNH Khoai@ Báo Tiền Phong viết: Phát hiện cá chết xếp lớp dưới đáy biển Quảng Bình. Link dưới đây: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-hi...
CÁ XẾP HÌNH TẬP THỂ VÀ THƯỢNG MÃ PHONG CẢ LOẠT Ong Bắp Cày Chết chết, "Formosa đầu độc biển" đến cả chục năm nay, biển ô nhiễm từ lâu, cá đâu nhiều thế mà chết xếp lớp? ...
GÂY RỐI BẰNG NẤU CHÁO - XỬ TÙ TÔI KHEN Chung Nguyen Vụ này, thằng Lao Động viết mất dạy nhất. Về chuyện 17 người dân nấu cháo bị xử tù. Bà con huyện Phúc Thọ kéo nhau...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog