Chia sẻ

Tre Làng

BÔI NHỌ ANH HÙNG DÂN TỘC, NHÀ VĂN BÁN NHÂN CÁCH MUA GÌ? Cũng như trường hợp của ông Phan Huy Lê khẳng định Anh hùng Lê Văn Tám không có thật, cũng với chiêu bài “lấp đầy khoảng trống lịch sử” một...
Suy nghĩ trước khi share Duong Tieu Thông tin nổi bật ngày hôm nay là việc một chú giám đốc bị dân đốt xe, thấy bảo là Fortuner vì nghi “thôi miên, cướp tài sản,...
Dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn: HANG LOẠT NHÀ KHOA HỌC BỊ MẠO DANH LÊN TIẾNG Dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn: Hàng loạt nhà khoa học bị mạo danh lên tiếng Đến nay, có ít nhất 3 trong số 14 thành viên có tên tron...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog