Chia sẻ

Tre Làng

Về chiến tranh thương mại Tập -Trump Phú Ngẫn Trump đại đế vừa phải gặp anh Tập để xin hưu chiến 3 tháng trong cuộc chiến tranh thương mại, nhiều bạn ngạc nhiên, nhiều bạn ...
NẾU KHÔNG CÓ TÂM ĐỪNG LÀM NGHỀ BÁO Lê Xuân Nạn nhân của đám lều báo lần này là Vũ Văn Nam ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội... Ở Phú Thượng có cả trăm người đi bán xôi sáng ...
NGƯỜI VĂN GIANG BÀN VỀ ATO Bài biên rất hay của bạn tôi - anh Nguyễn Thanh Hải dành cho quý anh chị thiện lành cứ nghe đến Tây, Nhật là teo mẹ dái hết https://www...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog