Chia sẻ

Tre Làng

Rận cái Lã Minh Luận xúc phạm ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương Ong Bắp Cày Mới đây, khi bàn về vụ Hồ Duy Hải, Lã Minh Luận đã tỏ thái độ vô văn hóa với ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương. Nguyên văn như sau: ...
Dư Thị Thành, Trịnh Bá Phương tiếp tục diễn trò ăn vạ Ong Bắp Cày Trịnh Bá Phương Viết: "Kẻ lạ mặt xâm phạm gia cư bất hợp pháp vào nhà cụ Dư Thị Thành vợ cụ Kình và nhà anh Lê Đình Chứ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog