Chia sẻ

Tre Làng

Thông tin chính thức từ Cổng TTĐT Bộ Công an: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA ĐẠI BIỂU LƯU BÌNH NHƯỠNG KHÔNG CHÍNH XÁC Khoai@ Thông báo của Bộ Công an về một số nội dung tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác và kiến nghị khởi tố liên quan đến công tác đi...
ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG VỚI VĂN HÓA TRANH LUẬN VÀ VĂN HÓA TỪ CHỨC Cuteo@ Quan điểm của tôi, tranh luận tại nghị trường là cần thiết, nhưng phải khách quan, trên tinh thần xây dựng. Lợi dụng nghị trường...
BÍ THƯ HUYỆN HƯỚNG HÓA CHỈ ĐẠO CÔNG AN THEO DÕI ĐOÀN UBKT TRUNG ƯƠNG Bí thư huyện Hướng Hóa chỉ đạo Công an theo dõi đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương về làm việc tại Quảng Trị Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huy...
Bản án vụ lùi xe trên cao tốc: TƯ DUY TIỂU NÔNG CỦA HĐXX SẼ LÀM TĂNG TAI NẠN GIAO THÔNG Bài trên VTC News Bản án vụ lùi xe trên cao tốc: Tư duy tiểu nông của HĐXX sẽ làm gia tăng tai nạn giao thông ( VTC News ) - Tư d...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog