Chia sẻ

Tre Làng

Vụ trưởng Bộ Xây dựng vướng nghi vấn bằng Thạc sĩ chưa được công nhận Lâm Trực@ Mấy hôm nay thấy các anh chị râm ran về chuyện một vụ trưởng một vụ thuộc Bộ Xây dựng sử dụng bằng Thạc sĩ "có vấn đề" đ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog