Chia sẻ

Tre Làng

MÁY BAY MỸ VÀ TRUNG QUỐC SUÝT VÀ CHẠM TRÊN BIỂN ĐÔNG Máy bay Mỹ, Trung Quốc áp sát nhau ở Biển Đông Máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc  Một máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc và ...
HÀNG LOẠT TRƯỜNG TƯ SINGAPORE ĐÓNG CỬA VÌ KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Hàng loạt trường tư Singapore đóng cửa vì không đảm bảo chất lượng Số trường tư phải đóng cửa ở Singapore đã lên tới con số kỷ lục vào ...
Đầu năm con Gà: LÃNH ĐẠO VÀ CHUYỆN KÊ KHAI TÀI SẢN Ong Bắp Cày Đầu năm con gà, ta "khai kê" bằng chuyện "Lãnh đạo và Kê khai". 1. Quan điểm của mình, lãnh đạo l...
TỪ BAO GIỜ NHÀ THỜ BIẾN THÀNH TỔ CHỨC BIỂU TÌNH ĐÒI NỢ THUÊ? Loa Phường Sau khi BBC và các phương tiện truyền thông nước ngoài, lề mạng đưa tin về các giáo dân Cồn Sẻ dưới vai trò tổ chức của li...
Phú Ngẫn: CHUYỆN VỀ PHÓNG SINH CÁC CHIM Tút chém gió ngược của cô  Ngẫn Tôi vốn dị ứng với mọi hoạt động từ thiện, phóng sinh hay giúp đỡ người nghèo, cơ mà lần này tôi sẽ b...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog