Chia sẻ

Tre Làng

BÓC VỤ ĐỒNG TÂM Khoai@ Vụ Đồng Tâm tốn giất mực phết, cơ mà hôm nay anh Chung thay mặt TP Hanoi có mấy ý thế này: 1. Có sự gian dối để kích động ...
VÒNG LẠI ĐỒNG TÂM Vòng lại Đồng Tâm.  Đã có kết luận của đoàn thanh tra biệt phái nổi tiếng công - minh của cơ mật viện thuộc Hình bộ thượng thư Đông L...
Ông Nguyễn Đức Chung nói vụ Đồng Tâm: Phải lấy pháp luật làm trọng Phải thượng tôn pháp luật, lấy pháp luật làm trọng. Mọi người có quyền được kiến nghị, nhưng phát biểu phải có giới hạn - Chủ tịch HN Nguyễn...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog