Chia sẻ

Tre Làng

BÓC VỤ ĐỒNG TÂM Khoai@ Vụ Đồng Tâm tốn giất mực phết, cơ mà hôm nay anh Chung thay mặt TP Hanoi có mấy ý thế này: 1. Có sự gian dối để kích động ...
VÒNG LẠI ĐỒNG TÂM Vòng lại Đồng Tâm.  Đã có kết luận của đoàn thanh tra biệt phái nổi tiếng công - minh của cơ mật viện thuộc Hình bộ thượng thư Đông L...
CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG: PHẢI LẤY PHÁP LUẬT LÀM TRỌNG Ông Nguyễn Đức Chung nói vụ Đồng Tâm: Phải lấy pháp luật làm trọng Phải thượng tôn pháp luật, lấy pháp luật làm trọng. Mọi người có q...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog