Chia sẻ

Tre Làng

LINH MỤC NGUYỄN NGỌC NAM PHONG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong - kẻ xuyên tạc lịch sử Loa Phường Ngày 30/4, tại nhà thờ Thái Hà, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong...
NGHI PHẠM CƯỚP NGÂN HÀNG TRÀ VINH LÊ LÂM HƯNG HƯNG ĐÃ BỊ BẮT Khoai@ Tin vui là nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh đã bị lực lượng công an bắt giữ.  Nghi phạm là Lê Lâm Hưng, 29 tuổ...
Nóng: CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN YÊU CẦU XỬ LÝ LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM LâmTrực@ NÓNG: Công văn của UBND Tỉnh Nghệ An yêu cầu xử lý linh mục phản động Đặng Hữu Nam. Ngày 5/5/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Cô...
PHỤ NỮ QUỲNH LƯU MÍT TINH YÊU CẦU PHÁP LUẬT TRỪNG TRỊ 2 LM PHẢN ĐỘNG ĐẶNG HỮU NAM VÀ NGUYỄN ĐÌNH THỤC Khoai@ Bức xúc với những hành động chống phá nhà nước bằng cách kích động giáo dân gây mất ổn định ANTT và xuyên tạc chủ trương, đư...
ANH BA QUE TỰ TỬ VÀ MỒM MIỆNG LŨ THỐI MỒM Cuteo@ Lũ giẻ rách Cali đang ẳng lên như chó xích gốc tre về vụ 1 nghi phạm ba que tự tử trong trại tạm giam công an Vĩnh Long. Tất nhi...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog