Chia sẻ

Tre Làng

PHÁT NGÔN NHƯ THẢO KHẤU Bài chép nguyên văn từ blog Mõ Làng với tiêu đề:  Làm màu với dân Lộc Hưng, Trần Vũ Hải phát ngôn như phường thảo khấu "Các văn bả...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog