Chia sẻ

Tre Làng

CHÓ CHÊ MÈO LẮM LÔNG Đọc cái stt của ôsin Huy Đức với cái cmt của Ngọc Vinh mà thấy hài vãi, đây là hai kẻ có một thời cùng là chiến hữu của báo tuổi trẻ, nói c...
DANH TÍNH CÁC QUAN CHỨC BỘ GD&ĐT BỊ XEM XÉT KỶ LUẬT VÌ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ NĂM 2018 Khoai@ Bộ GD-ĐT vừa có văn bản về việc xem xét kỷ luật 13 công chức l iên quan đến vụ tiêu cực và gian lận thi cử trong việc tổ chức chấm...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog