Chia sẻ

Tre Làng

CHÓ CHÊ MÈO LẮM LÔNG Đọc cái stt của ôsin Huy Đức với cái cmt của Ngọc Vinh mà thấy hài vãi, đây là hai kẻ có một thời cùng là chiến hữu của báo tuổi trẻ, nói c...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog