Chia sẻ

Tre Làng

Khoai@ Hôm nay, 15/11/2018 báo Thanh Niên đăng bài: "Người vi phạm giao thông nói 'CSGT bắn', công an nói súng bị cướp cò ...
THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUỘC PHẠM VI BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Bài trên báo Thanh Tra:  Thông tin hoạt động thanh tra thuộc phạm vi bí mật Nhà nước Thực ra, không chỉ có thông tin về hoạt động thanh...
UBKT Trung ương: SAI PHẠM CỦA ÔNG TẤT THÀNH CANG LÀ RẤT NGHIÊM TRỌNG Khoai@ Kỳ họp thứ 31 của UBKT Trung ương diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 12 đến ngày 14/11/2018. UBKT Trung ương đã kết luận, những sai p...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog