Chia sẻ

Tre Làng

HỦI NÔ JB NGUYỄN HỮU VINH VỚI CLIP "ĐỐI ĐẦU GIỮA TÀU VIỆT NAM VÀ TRUNG CỘNG" Khoai@ Hôm 15/7/2019, JB Nguyễn Hữu Vinh đăng 1 status có tựa "NÓNG: HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NA...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog