Chia sẻ

Tre Làng

VĨNH BIỆT THIẾU TÁ FIDEL ! Vĩnh biệt Thiếu tá Fidel! Vĩnh biệt Fidel! Camaguey, Cuba, 2/12/2016 Đại lộ Malecon, thủ đô La Havana, Cuba, ...
CUBA KHÔNG DÙNG TÊN FIDEL CASTRO ĐỂ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Cuba không dùng tên Fidel Castro để đặt tên đường TTO - Chủ tịch Cuba, Raul Castro - em của lãnh tụ huyền thoại Fidel Castro - tuyên bố ...
NGÔ XUÂN PHÚC BỊ MỘT MỤC SƯ ĐẠO TIN LÀNH TRỘM ĐỒ TRÊN ĐẤT THÁI LAN Trong stt 21 Tháng 11 lúc 11:35, trên đất Thái Lan, Ngô Xuân Phúc đã viết như sau:  "Rời vn với rất nhiều lo lắng, có chút suy ng...
DỰ ÁN "CHIM NHẠI" KIỂM SOÁT TỰ DO BÁO CHÍ CỦA CIA Dự án “Chim nhại” kiểm soát tự do báo chí của CIA "Dự án Mockingbird" (Chim nhại) - được thai nghén từ cuối thập niên 40 thế ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog