Chia sẻ

Tre Làng

BTV LÊ BÌNH: TRẦN VŨ HẢI MÚA MÉP, GIẢ DANH TỬ TẾ THÌ SAO XỨNG LÀM LUẬT SƯ? Vu Hai Tran tảng lờ sự thật và uốn lưỡi mua danh thì sao xứng làm luật sư? Nguồn: Lê Bình (VTV) Phóng viên: Lê Bình - Đài truyề...
Nóng: TỔ CHỨC HỌP BẤT THƯỜNG VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 Khoai@ Sáng nay, ngày 27/6/2016, các Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá 13 đã được mời về Hà Nội dự họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội...
Chống chạy chức, chạy quyền thì trên phải nghiêm, phải sạch! VietTimes -- “ Chạy” bây giờ mang tính chất phổ biến, cấp nào cũng có, ngành nào cũng có. Nhất là đến các kỳ Đại hội, chạy nhiều nhất...Chạ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog