Chia sẻ

Tre Làng

NÀO, TA CÙNG LÀM LUẬT BIỂU TÌNH Cuteo@: Bài đã cũ, nhưng tính thời sự vẫn còn, xin post lại: Đkm, hết làm loạn Hồ Gươm lại đến làm loạn Lộc Hà, hết biểu tình đứng lại ...
Tào lao: Làm chính trị là phải sắt máu Ong Bắp Cày Entry này chỉ có tính chất tào lao, nhưng không cấm mọi người suy ngẫm cho thế sự. Ý chí cháy bỏng vươn tới thịnh vượ...
MỸ LAI TỪ MỘT ĐOẠN TRÍCH Khoai@ Đoạn trích này nói lên điều gì và sự thật nào về Mỹ Lai? Seymour Hersh tường trình một sự kiện mà nếu chúng ta còn một chút ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog