Chia sẻ

Tre Làng

FORMOSA - LỢI DỤNG VỤ CÁ CHẾT MỚI LÀ THẢM HỌA LâmTrực@ Thảm hoạ là những hiện tuợng, biến cố bất ngờ, gây tổn thất lớn về người và của cải vật chất, môi trường, vượt lên khả năng ...

MẠT HẠNG

MẠT HẠNG Cuteo@ Có 2 thằng cù nhầy, 1 thằng xây nhà và 1 thằng viết báo. Thằng viết báo tởm lợm hơn nhiều. 1. Anh Nguyễn Sỹ Kỷ, Phó Ban Nộ...
CHẲNG LẼ NĂM NÀO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CŨNG PHẢI LÀM SÁNG KIẾN? Thiên Ấn (GDVN) - Áp lực, mệt mỏi phải làm sáng kiến tiếp tục “hành hạ”, “tra tấn” hầu hết đội ngũ nhà giáo ở tất cả bậc học. LTS...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog