Chia sẻ

Tre Làng

BỐN BỘ PHẢI VÀO CUỘC KIỂM TRA TÀI SẢN CỦA THỨ TRƯỞNG HỒ THỊ KIM THOA Bốn bộ phải vào cuộc kiểm tra tài sản Thứ trưởng Kim Thoa Bạch dương Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hoả tốc gửi các bộ Tài c...
ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐỘC LẬP ĐIỀU TRA ÁN THAM NHŨNG Đề xuất thành lập cơ quan độc lập điều tra, phá án tham nhũng Hải Phong (Dân Việt) Theo Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Cô...
ANH TRUMP VÀ ANH CỰ Mai Duong [Võ Kim Cự & Formosa – II] Cậu có một dự cảm, Đỗ Nam Trung, tức Donal Trump, sẽ là vị tổng thống thú vị đặc biệt củ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog