Chia sẻ

Tre Làng

Vụ để lọt phim có đường lưỡi bò: CHO THÔI CHỨC QUYỀN CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỆN ẢNH Khoai@ Hoan nghênh Bộ VH-TT-DL đã có hành động kịp thời. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt là chị H...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog