Chia sẻ

Tre Làng

Ứng viên ĐBQH Lê Trọng Hùng có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật Khoai@  Tôi cười không nhặt được mồm khi hay tin anh Lê Trọng Hùng, tức Hùng Gàn của CHTV tự ứng cử ĐBQH. Bụng bảo dạ, Quốc hội là cơ quan q...
Đừng lôi Việt Nam vào “vở bi kịch” ở Myanmar! Ngày 10/03 và 11/03, Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã có hai dòng viết tr...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog