Chia sẻ

Tre Làng

KÝ KẾT XÁC THỰC LỜI VĂN VÀ CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HIỆP ĐỊNH TPP Khoai@ Ký kết xác thực lời văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Bộ trưởng phụ trách thương mại ...
Á À, KHÔNG MỜI BỐ MÀY À? À à...mày không mời bố à? À à....Tết nhất không có phong bì à? Mài chê bố báo nhỏ à? Đó là đại ý của bài báo của VietQ (tôi k biết...
ĐỪNG ĐỂ CHÚNG COI THƯỜNG PHÁP LUẬT KhanhKim@ Ngày 15/12/2015, tại trung tâm Thủ đô người dân vô cùng bức xúc vì phải chứng kiến một số kẻ mang danh dân chủ, k...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog