Chia sẻ

Tre Làng

Cầ xử lý Vương râu vì xúc phạm nhân phẩm ông Phùng Xuân Nhạ Khoai@  Đây là bức ảnh chế, được Nghệ sĩ Vượng Râu đăng lên FB cá nhân vào lúc 21h20 ngày 31/3/2019 nhằm nhục mạ ông Bộ trưởng Bộ Giáo ...
KHÁ BẢNH VÀ ĐỒNG BỌN NHẬP KHO Cuteo@ Tin buồn cho các con nhang đệ tử của Khá Bảnh đây. Tối qua 1/4/2019, hàng chục cảnh sát hình sự cùng cảnh sát cơ động, côn...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog