Chia sẻ

Tre Làng

DKM CHÚNG MÀY, LŨ BÚT MÁU MẤT DẠY Ý kiến ngắn gọn, bệnh nhân mất dạy nhờ công tẩy não của kền.  Cứ có đề tài liên quan tới anh em y tế là kền lao vào xỉa xói, mà toàn ...
ĐÁNH ĐỒNG BIN LADEN VỚI CỘNG SẢN CÓ GIÚP ĐOAN TRANG XÓA ĐƯỢC TỘI ÁC CỦA NƯỚC MỸ? Trong ngày kỷ niệm 16 năm sự kiện 11/9, hòa chung “nhịp đập” truyền thông của giới zân chủ lên án “cộng sản là cha đẻ của khủng bố”, Đoan ...
Cặp bài trùng Bùi Bất Tín và Tương Lai thụt lùi Đông La Có những người tính cách của họ hoàn toàn ngược với cái tên của họ, như tên là Hảo thì bất hảo, với Bùi Tín và Tương Lai cũng...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog