Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG ĐOÀN NGỌC HẢI ĐƯỢC QUYỀN CƯỠNG CHẾ NGAY ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH VI PHẠM MÀ KHÔNG TRÁI LUẬT Ông Đoàn Ngọc Hải được quyền cưỡng chế ngay đối với các công trình vi phạm mà không trái luật ( Công lý ) - Liên quan đến các công trìn...
LẠI MỘT ĐẠI DIỆN BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT BỊ BẮT VÌ LỪA ĐẢO CHẠY ÁN Cuteo@ Hehe, mới hôm kia, 1 trưởng đại diện và 2 nhà báo của báo Kinh doanh và Pháp luật đã bị bắt tại Hải Phòng , thì đến hôm qua, l...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog