Chia sẻ

Tre Làng

Cuối tuần bựa tí: BỆNH NHÂN LỪA Hôm nay toàn bài ăn cắp. Giờ là của con Pín Nghé Bệnh nhân Lừa Ở VN, con bệnh đéo bao giờ muốn vào viện. Suốt cả đời bú diệu ...
Nóng: PHÁT HIỆN THI THỂ QUẤN VẢI DÙ TRÊN BIỂN Phát hiện thi thể quấn vải dù trên biển Thanh Hóa Biển cả mênh mông, anh ở đâu chưa về? Chiều tối 17/6, tàu cá của ngư dân tên Chín...
QUAN TRỌNG VẪN CỨ: BỐ MÀY LÀ AI? Đói thối mồm nên chôm bài của con  Phú Ngẫn  về cho anh đọc cuối tuần.  ****************** Bấy giờ ở tỉnh Hậu Giang, Có phó chủ t...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog