Chia sẻ

Tre Làng

ĂN VẠ, XIN ĐỂU VÀ CÁI KẾT Cuteo@ Chúng ta không thừa nước mắt khóc than cho những kẻ có lòng tham vô đáy, đặc biệt là những kẻ chuyên cào mặt ăn vạ để kiếm chác ...
CẤM GIẢNG VIÊN YÊU SINH VIÊN VÀ CÂU CHUYỆN NGOẠI TÌNH Cấm giảng viên yêu sinh viên và câu chuyện ngoại tình Baron Trịnh Thấy bạn tiến sĩ chủ tịch HĐQT của cái trường cao đẳng nghề g...
Cở ba que bị cấm cử hành leexx 30/4 trên đất Mỹ Khoai@  Báo ocregister.com viết về cờ Vàng bị cấm không được cử hành lễ 30 tháng 4, 2015. Vì nguyên tắc lãnh thổ Hoa Kỳ đều thuộc liên b...
SỪNG TÊ VÀ SỰ NGÔ NGHÊ CỦA BÁO CHÍ Copy của Lê Như Hùng Tê đây là tê giác! Có một chương trình truyền thông đã hụych toẹt "sừng tê giác không khác gì móng chân món...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog