Chia sẻ

Tre Làng

Chiếc xe ô tô đầu tiên do người Việt chế tạo ở miền Bắc hay miền Nam? Lâm Trực@ Thi thoảng đâu đó vẫn nghe câu cửa miệng quen thuộc của các bạn còn nuối tiếc chế độ VNCH với " Made in Vietnam! - Citroën La...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog