Chia sẻ

Tre Làng

TÌNH TRẠNG LẤY DANH NGHĨA NHÀ BÁO ĐỂ SÁCH NHIỄU CHƯA ĐƯỢC NGĂN CHẶN Tình trạng lấy danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu chưa được ngăn chặn LĐO | 28/12/2018 | 20:33 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương...

Thánh nữ

Thánh nữ Chép từ  Nguyen Dang Ninh Nó là bạn học cùng trường với tôi, cao to như tây. Nhà nó tư sản hà thành từ thời pháp thuộc. Phố đéo nào cũn...
TRỐN Ở LẠI ĐÀI LOAN LÀM ĐÉO GÌ, Ơ KÌA? Cuteo@ Nghe đâu 152 đồng bào du lịch Đài Loan rồi trốn ở lại làm mấy anh chị dân chủ lòi trĩ sướng phát điên. Họ bẩu, dân chán ngán sốn...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog