Chia sẻ

Tre Làng

Nhóm nhơn sỹ Quang A - Xuân Diện lại bu lấy Đồng Tâm Loa Phường Quang A và đồng đảng về Đồng Tâm cổ súy nhóm Đồng Thuận Sau khi khởi xướng và vận động ký tên đòi quyền tư hữu đất đai nh...
Về vụ cà phê trộn pin con ó Nguyen Khanh Tóm tắt câu chuyện thế này, bà Nguyễn Thị Thanh Loan nhà ở huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông làm nghề THU MUA NÔNG SẢN ...
Nguyễn Quang A lại la liếm ở Đồng Tâm Nguyễn Hồng Phi Như vậy là TS Nguyễn Quang A đã xuất hiện tại điểm nóng Đồng Tâm . Xuất thân trong một gia đình có cha là Liệt sĩ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog