Chia sẻ

Tre Làng

Sự "biến mất" lòng tin với truyền thông phương Tây Sự "biến mất" lòng tin với truyền thông phương Tây Ở Việt Nam, tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền cơ bản của công dâ...
ÔNG TẤT THÀNH CANG GIỜ ĐÃ LÀ TẤT THÀNH CĂNG Khoai@ Nghe tin ông Tất Thàng Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương đảng thấy thiên hạ hoan hỉ lắm. Tôi cũng vậy, hoan hỉ quá đi chứ. ...
LS HÀ HUY SƠN ĐANG CHIA RẼ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO? LâmTrực@ Thông tin về việc chia tách Giáo phận Vinh thành 2 Giáo phận mới được Fb Đinh Luân chia sẻ với niềm hoan hỉ thì anh LS Hà Hu...
'Làm công tác cán bộ nếu có động cơ thì có khi người xấu được đưa lên, người tốt bị dìm xuống' Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng: “Làm công tác cán bộ phải hết sức vô tư, trong sáng. Một khi có động cơ thì không bao giờ tìm được...
Về việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê LâmTrực@: Mới đây, Hà Tĩnh và nhiều nhà khoa học kiến nghị "Khẩn Thiết" dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Để rộng đường dư luận, T...
BẤT THƯỜNG VỀ NHÂN SỰ Ở BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM Khoai@ Tính cho đến nay, có 52/173 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị đã nghỉ, nộp đơn nghỉ việc. Đây là sự việc bất thườn...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog