Chia sẻ

Tre Làng

TRẠM THU PHÍ BOT Ở NƯỚC ANH Khoai@ Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (gọi tắt là BOT) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực giao thông để xây đường và cầu. C...
GỬI MẤY ANH CHỊ DÂN CHỦ CỦ CHUỐI Cuteo@ Gửi mấy anh chị dân chủ củ chuối.  Dân chủ là giá trị cao quý mà mọi xã hội, thể chế chính trị đều hướng tới bằng cách tập t...
VỪA MÃN HẠN TÙ VỀ TỘI XÚC PHẠM QUỐC KỲ ĐÃ LẠI CẦM DAO TẤN CÔNG CẢNH SÁT Vừa mãn tù tội xúc phạm quốc kỳ, nam thanh niên cầm dao tấn công cảnh sát Huỳnh Văn Lượm là đối tượng nghiện ma túy, vừa chấp hành xo...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog