Chia sẻ

Tre Làng

BLOGGER NGUYỄN VĂN HẢI (ĐIẾU CÀY) ĐƯỢC THẢ VÌ LÝ DO NHÂN ĐẠO Blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được thả vì lý do nhân đạo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Nhà nước Việt Nam đã qu...
THÔNG NÃO PHÓNG TINH VIÊN Động đậy 24h: Thông não phóng tinh viên 1. ĐẦU VÀ ĐÍT Mình, khi còn buôn rượu, có 1 lần Giám đốc và tay trưởng phòng XNK (em ruột...
Y ĐỨC, Y THUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM LâmTrực@ Dưới góc nhìn tổng quan, chất lượng dịch vụ y tế phản ánh sự quan tâm của nhà nước đối với người dân và là tiêu chí đánh giá m...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog