Chia sẻ

Tre Làng

TT Joe Biden nhầm Kim Jong-un là Tổng thống Hàn Quốc: Sự cố giao tiếp không bình thường Lâm Trực@ Nguyên thủ quốc gia Mỹ, Tổng thống Joe Biden, lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao với một phát ngôn gây tranh cãi, khi ông nhầm ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog