Chia sẻ

Tre Làng

VÀI DÒNG VỀ "TRÍ THỨC" HỌ CHU Nguyễn Hồng Phi Đang rất bận nhưng cũng xin có vài dòng với "trí thức" họ Chu thế này. Ảnh: Chu Mộng Long - một kẻ chốn...
Những sự thật xã hội Mỹ Bài của chị  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Mọi người thấy tôi viết facebook ít kể chuyện xã hội bên này, thi thoảng có kể thì toàn kể xấu. Cơ b...
QUYỀN LỰC TƯ PHÁP MỸ Bản gốc bên nhà Đỏ ở đây Ví dụ vụ án Ó Đen Lý Tống. Nếu ở VN, hành vi xịt chất cay vào Mr Đàm cùng lắm chỉ bị xử phạt hành chín...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog