Chia sẻ

Tre Làng

BÀN VỀ DÂN NINH HIỆP Bàn về dân Ninh hiệp. Đầu tiên lũ dân chủ cút mẹ chúng mày hết đi, hãy xem dân Ninh hiệp biểu tình với cờ đảng, ảnh 1 anh già râu dài...
PHỎNG VẤN CON RUỒI. Lyhong Tuan Phọt_Phẹt: Mới bảnh mắt mà đã o e vo ve như nhặng thế, hả con ruồi kia? Ruồi: Em là ruồi chứ không phải là nhặng tuy ...
BÙI ĐỨC LẠI - KẺ CHỌC NGOÁY RÁC RƯỞI Vài suy nghĩ khi đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông Bùi Đức Lại Đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông ...
“Thư ngỏ" và trò nhảm của vài bô lão hư hỏng Trên mạng đang lan truyền “Thư ngỏ” của 127 vị tự xưng là “nhân sĩ trí thức” gửi lãnh đảo Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, ông Nguyễn Đình Cốn...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog