Chia sẻ

Tre Làng

TRẦN CÔNG KHẢI LÃNH 8 NĂM TÙ VỀ TỘI "HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN" Tuyên phạt Trần Công Khải 8 năm tù về tội 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' Ngày 27/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog