Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN 12 ÔNG DÊ VÀ ANH BÍ THƠ HUYỆN ỦY Đọc báo giúp bạn (bài viết có tham khảo ý tưởng của chị Thuyền lá tre lừng danh) 12 ông dê và anh bí thư huyện ủy. Nhiều anh chị ...
XE MẤT LÁI - GÁI TỈNH XA Xe mất lái - Gái tỉnh xa. 1-Gái tỉnh xa Cưới ở Việtnam dất khoát phải diệu. Dân thành phố thuê nhà hàng tổ chức thì còn đỡ chứ ở qu...
Nguyễn Đăng Ninh: LỐP XE Hạn sử dụng lốp xe Tớ đã chạy xe trên những con đường cao tốc mới mở và tớ thành thực thấy lo lắng. Thời tớ lấy đéo đâu ra cao tốc. Hồi...
QUYỀN LỰC BÚT PHÊ Quyền lực bút phê Nga Lê VNN - Để ngăn cản sự lộng quyền của bút phê, mới đây một Bộ đã phải ban hành văn bản để chấn chỉnh, đ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog