Chia sẻ

Tre Làng

Loại đảng viên biến chất thì... mời cút Ong Bắp Cày Tổ sư, bị khai trừ đảng thì lại nổ là "từ bỏ đảng" cho oai. Xin lỗi, thể loại đảng viên biến chất thì mời...cút...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog