Chia sẻ

Tre Làng

Khoai@ Đây là lá thư của tên phản quốc Ngô Đình Thục. Một kẻ là người Việt, nhưng lại cam tâm hiến thân làm trâu ngựa cho Pháp và Vatic...
khoai@ đăng lại bài này từ báo CAND năm 2008 để bạn đọc hiểu thêm về Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Dương Thị Tân đã vi phạm pháp luật như th...
Động đậy 24h: CẦN XỬ LÝ NGHIÊM BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM Động đậy 24h: Cần xử lý nghiêm báo Giáo dục Việt Nam. Sau khi dư luận lên tiếng phản đối bài viết về bài viết với tiêu đề đã được sửa t...
TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM Cuteo@ Để cho "Cậu Thủy" lừa đảo không thể thiếu vai trò của những kẻ giúp sức. Đó là các ngân hàng, đó là các cơ quan có trá...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog