Chia sẻ

Tre Làng

30 THÁNG TƯ, HÒA HỢP VÀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC KhanhKim 30 tháng 4 Hòa hợp và đoàn kết dân tộc Cuộc chiến đã chấm dứt gần 40 năm, Nhân Dân và Nhà nước Việt Nam đã từ lâu không ...
KHÔNG DÁM NỔ SÚNG VÀ BƯNG BÍT CHUYỆN MẤT ĐẢO? Không dám nổ súng và bưng bít chuyện mất đảo! Không có chuyện “mất Gạc Ma do lính ta không dám nổ súng, vì một ông lãnh đạo cao cấp đã ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog