Chia sẻ

Tre Làng

ĐIẾU CÀY VÀ CHUYỆN NHÀ TÙ Cuteo@ Vừa mới nghe, Nguyễn Văn Hải, tức Điều Cày chém gió trên BBC rằng, " Chính quyền Việt Nam đã đang cho phép công an, an ni...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog