Chia sẻ

Tre Làng

Vũ Nhôm có bị dẫn độ về Việt Nam? Khoai@ Báo "The Straitstimes" của Singapore đã xác nhận Vũ Nhôm bị bắt và bị tạm giữ tại quốc đảo này.  “The straitstimes” (Thờ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog