Chia sẻ

Tre Làng

VIẾT SỬ CHỨ ĐỪNG CHÀ ĐẠP LỊCH SỬ Bên lề buổi ra mắt một số bộ sách, trong đó có bộ Lịch sử VN, ông Trần Đức Cường, viện trưởng Viện sử học, chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN...
Một  sai lầm lớn Dư luận đang nóng về một số nội dung trong bộ sách lịch sử mới ra đời theo tinh thần “đổi mới lịch sử”. Facebooker Nguyễn Hồng Đức ( h...
PHỦ NHẬN LỊCH SỬ - HÀNH VI CẦN LÊN ÁN KhanhDu@  Bài viết của bạn đọc Trần Khánh Dư gửi cho Tre Làng, xin được đăng tải nguyên văn: Phủ nhận lịch sử - hành vi cần lên án  ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog