Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: NGUYỄN QUANG LẬP BỊ TẠM GIAM 3 THÁNG Tin mới cần kiểm chứng: Nguyễn Quang Lập không được tại ngoại mà bị VKS Nhân dân phê chuẩn quyết định tạm giam 3 tháng để điều tra theo đ...

TRẢ ĐŨA

TRẢ ĐŨA Mượt Khắm viết stt thế nài: Hình để ngắm và nghĩ chứ không minh họa Trong quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, một trong những ứ...
ĐUỔI MẸ NÓ ĐI! Khoai@ Loại cán bộ này phải loại ra khỏi cơ quan nhà nước. Ấy vậy mà lại có chức danh là "chuyên viên". Anh nghĩ đó là loại m...
LẠI BÓC MẶT NẠ CỦA TRẦN ĐĨNH Khoai@ Ke ke, ngày càng có nhiều người lột bộ mặt của Trần Đĩnh. Hôm qua là bác Thiên Lý trên Lốc Liếc, và hôm nay tới lượt bác Giao. Tổn...
TỔNG KẾT CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN FB 2014 Chũm Ngố Như thông lệ, làm một quả tổng kết các sự kiện cuối năm là sở thích của Chũm. Để tránh kiện cáo như năm 2012 vừa đưa lên đã ...
MỘT BÀI BÁO CỦA TRẦN ĐĨNH, VIẾT NĂM 1950 Một bài báo của Trần Đĩnh, viết năm 1950 Như đã chỉ ra trong bài viết Chân tướng Trần Đĩnh qua Đèn Cù (Kỳ 1) , phương pháp “tác ngh...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog