Chia sẻ

Tre Làng

Gier rách lắm, anh Ngô Xuân Phúc ạ LâmTrực@ Tôi biết đến anh Ngô Xuân Phúc từ vụ tranh chấp tác quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên". Điều lạ là anh Ngô Xuân Phúc tự...
VÌ SAO LỰC LƯỢNG CÔNG AN TRỞ THÀNH TIÊU ĐIỂM CHỐNG PHÁ CỦA BỌN CƠ HỘI CHÍNH TRỊ? Tại sao lực lượng Công an trở thành tiêu điểm chống phá của bọn cơ hội chính trị ? Chúng ta từ lâu nhận ra rằng lực...
LŨ VÔ THIÊN VÔ PHÁP Cuteo@ Không hoàn toàn đồng ý với anh Phú (Không ngẫn), nhưng bài viết của anh không phải là không có lý. Nó rất đáng đọc và suy ngẫm. ...
PHIÊN TÒA DIỄN RA CHỈ 5 PHÚT, MINH BÉO KHÔNG NHẬN TỘI 5 phút không nhận tội và số tiền bảo lãnh 22 tỷ của Minh Béo Phiên tòa luận tội của Minh Béo chỉ kéo dài 5 phút. Trong khi đó, tiền thế...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog